Jak provádět průzkum s FSB-8D přístrojem na hledání úniku

 
1. Zvuky úniku v natlakovaném potrubí mohou putovat stovky metrů všemi směry.

Cesta zvuku úniku potrubím

Cesta zvuku úniku potrubím
 

2. Zvuky úniků u různých materiálů potrubí a potrubí různých průměrů se velmi liší: Především u potrubí z PVC a nekovových materiálů se zvuk úniku významně snižuje.

Zvuky úniku se liší podle materiálu potrubí

Každý materiál potrubí přenáší zvuk úniku přes stěnu potrubí naprosto odlišně.

 

3.Pokud je distribuční systém tvořen potrubím a příslušenstvím z PVC,  potom je každý měřák a každý ventil k nezaplacení. FSB-8D je účinnější než ruční naslouchací tyč v situacích, kdy je zvuk slabý.


Naslouchání na měřáku

Každý zmapovaný metr Vám u potrubí z PVC pomůže.
 

4. Pokud slyšíte zvuk úniku, poslouchejte i na přilehlých přípojkách, ventilech, hydrantech. Čím víc se přibližujete, tím se zvuk zesiluje. Pokud nejste schopni rozlišit, který zvuk je silnější, podívejte se na displej.

Měření úniku

Únik je nejblíž k hlavnímu ventilu, protože dvojmístná číslice je zde vyšší.